Informatie Over ons Tarieven Contact Home Over ons Informatie Tarieven Contact

Fotografie: André Ruigrok ©

Klik hier voor onze Privacy Verklaring.

Terug

Soms twijfelt uw huisarts of specialist of fysiotherapie wel of niet geïndiceerd is voor een patiënt. In dit geval kan de arts een

fysiotherapeutisch consult aanvragen.

Het fysiotherapeutische consult is een eenmalig onderzoek dat als doel heeft het diagnosticeren en bepalen van het behandelbeleid

fysiotherapie bij stoornissen en beperkingen van het bewegingsapparaat.

Er zal een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek plaatsvinden. De conclusies uit dit onderzoek worden met u besproken.

Er volgt altijd een schriftelijke verslaglegging naar uw huisarts of specialist waarin de conclusies en adviezen zijn opgenomen.

Het is niet zo dat u na een fysiotherapeutisch consult direct in behandeling genomen wordt. Dit hangt mede af van het advies

dat uw therapeut geeft en of uw huisarts of specialist dit advies overneemt.

Voor het fysiotherapeutische consult geldt een apart tarief dat door alle zorgverzekeringen  wordt vergoed, indien u

aanvullend verzekerd bent.

Informatie