Informatie Over ons Tarieven Contact Home Over ons Informatie Tarieven Contact

Fotografie: André Ruigrok ©

Klik hier voor onze Privacy Verklaring.

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen.

 Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop

uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te

bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden.

Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

sluiten bij een klachten- en geschillenregeling. Onze praktijk heeft zich aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van

Terug

Informatie

Klacht over uw fysiotherapeut?

Op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (de WKKGZ) heeft elke zorgaanbieder de verplichting om zich aan te

het KNGF. Uw officiële klacht kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris.


Op www.defysiotherapeut.com  staat informatie en formulieren voor patiënten om een klacht of geschil in te dienen.

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie

Contactgegevens

t.a.v. Secretariaat

Postbus 248

3800 AE Amersfoort

033 - 467 29 00 (u wordt doorverbonden)